Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Údržba zeleně

Údržba zeleně zahrnuje, seč trávníků, ořezy keřů a stromů, kácení a výsadby stromů, péči o nové výsadby.  Cílem je vytvořit kompromis mezi estetickým, společenskými a ekologickými funkcemi městské krajiny.

Seč trávníků

Seč se provádí dle aktuální výšky porostu, požadavků vedení, počasí a dalších faktorů

 • Sídliště 4-6x ročně
 • Okrajové lokality (př. Vinohradská, Hájecká) 1-2x ročně
 • Ostatní plochy 3-4 ročně

Seč zpravidla není vhodná

 • Za deštivého počasí a po dešti
 • Při teplotách nad 26 °C (ve stínu)
 • Za dlouhodobého sucha

Mozaiková seč

 • Ponechání větších či menších ploch nepokosených část nebo celý rok (včetně zimy)
 • Za účelem ochrany hmyzu – úkryt, místo pro vývoj, zdroj potravy
 • Za účelem vysemenění užitečných trav a bylin
 • Za účelem zadržování vody v půdě, snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu

Klíšťata

 • Výskyt klíšťat není důvodem k častějšímu kosení
 • Klíšťata se hojně vyskytuji i v nízko zastřiženém trávníku.  
 • Účinnou ochranou je oděv, kvalitní repelent a důkladná prohlídka ihned po návratu domů.
 • Při odstraňování klíštěte nepoužíváme oleje ani masti, klíště nemačkáme, vytáhneme pomoci speciální karty nebo kleštiček

Ječmen myší

 • Travina rozšířená ze Středomoří, která se s postupným oteplováním šíří na sever
 • Množí se semeny (schopen vytvořit nové klasy do 14 dní od poslední seče) a odnožování (podpořeno četnějším kosením)
 • V současné době není znám způsob, jak tuto rostlinu účinně likvidovat
 • Zoubkaté osiny se snadno zachytávají do srstí a mohou se zavrtat i do kůže psů. Jediná skutečná ochrana je pravidelná kontrola (srst, oči, uší, tlapy) a vykartáčování psa po návratu z vycházky.

Ořezy keřů

Provádí se za účelem zmlazení a profilace podél chodníků a cest.

Zmlazování keřů

 • Radikální řez (několik cm nad zemí) za účelem obnovení vitality keřů a prodloužení jejich životnosti
 • Zpravidla v předjaří

Profilace podél chodníků a cest

 • Ořez větví přesahujících do chodníků a komunikací nebo bránících výhledu na přechodech či vjezdech na komunikaci
 • Dle potřeby po celý rok

Ořezy stromů

Provádí se za účelem zlepšení zdravotního stavu a vitality, zajištění bezpečnosti a zamezení poškozování majetku. Nejčastěji se provádí zdravotní a bezpečnostní řez, lokální řez k překážce a úprava průjezdního či průchozího profilu.

 • dle aktuální situace a odborných posudků v závislosti na aktuálních finančních možnostech MČ
 • zpravidla v období vegetace (nedostatky jsou na olistěných stromech nejlépe patrné)

Zdravotní řez

 • Udržení dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti

Bezpečnostní řez

 • Zajištění aktuální provozní bezpečnosti

Lokální řez k překážce

 • Ořez větví zasahujících do zdí a střech domů, stínících veřejné osvětlení a dopravní značky, zasahujících do nadzemních vedení apod.

Úprava průjezdního či průchozího profilu

 • Ořez větví zabraňujících bezpečnému průjezdu vozidel nebo průchodu obyvatel

Kácení stromů

Kácení dřevin se (dle ust. §5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění) provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. V některých případech je možné kácení i v době vegetace (př. bezpečnostní důvody).

Výsadby stromů

Výsadby se provádí zpravidla na podzim, kde je pro to nejvhodnější doba. Většina vysazených stromů je náhradní výsadbou za kácené stromy.

Péče o nové výsadby

Péče o nové výsadby představuje především zálivky a úpravu kotvení.

Pasport zeleně

Přehled udržovaných ploch zeleně a inventarizace dřevin