Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Zápis dětí do mateřských škol

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Brnem a část školského obvodu mateřské školy zřízené statutárním městem Brnem, ve znění pozdějších vyhlášek 

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.

Otevřít aplikaci


ZÁPIS DO MŠ