Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Revitalizace zeleně ve Spodním sídlišti

Průměrná délka života stromů ve městech je 80 let. Protože většina stromů na Spodním sídlišti byla vysazena v padesátých a šedesátých letech, je potřeba doplnit je novými výsadbami, aby mladé stromky mohly vyrůst a postupně nahradit ty stávající. Cílem revitalizace je navodit přírodní charakter rostlinných společenstev a poskytnout obyvatelům co nejvíce příležitostí k odpočinku a relaxaci. V první fázi dojde k pokácení proschlých a nemocných stromů, které ohrožují bezpečnost občanů. Odborné průzkumy stromů prokázaly, že například dva vzrostlé smrky před Černovickým šenkem jsou výrazně nestabilní. Naopak jako stabilní byl označen pajasan na ulici Elišky Krásnohorské. V plánu jsou další zdravotní a bezpečnostní řezy na stávajících stromech a masivní výsadba nových dřevin, keřů, obnova trávníků a úprava některých nepěkných míst. Na podzim 2020 se vysadí například lípy, druhy rodu Prunus, ovocné dřeviny, duby, břestovec, javor babyka, habr, jeřáb a druhy nejlépe odolávající kombinaci sucha a zvýšené intenzity slunečního záření. Z jehličnatých stromů na přání obyvatel vysadíme borovice, douglasky a tisy. Proběhnou také drobné stavební úpravy parku před Černovickým šenkem a instalace nového mobiliáře. Nově bude vysazeno celkem 127 listnatých stromů (z toho 25 ovocných), 231 listnatých keřů, 18 jehličnatých stromů, 30 jehličnatých keřů a 51 sazenic trvalek.   

  • Termín realizace: 04/2020-11/2021
  • Celkové náklady: 3.481.084 Kč
  • Dotace: 1.792.802 Kč