Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Revitalizace II. části lesoparku

V rámci projektu „Revitalizace II. části lesoparku“ řešíme neuspokojivý stav zeleně ve Starých Černovicích. V lokalitě se nachází neudržované husté porosty dřevin i ložiska skládek odpadů (stavební odpad, nepořádek po bezdomovcích) se značným množstvím rozpadajících se zpevněných betonových ploch, které byly vybudovány v minulosti zaniklým Státním statkem Brno za účelem chovu drůbeže a později využívané Mosilanou. Na ploše více než 15 000 m2 se nachází husté porosty dřevin, cizí expanzivní druhy, jejichž výskyt by měl být eliminován. Keře vytvářejí v některých částech území nepropustný porost, zapříčiněný vysokou hustotou a pokrytím zplaněných a náletových druhů dřevin. Několik menších ploch pasek v současné době využívají myslivci pro krmení zvěře. Tato místa jsou obklopena hustým porostem, zvířatům tedy zabezpečují nerušený pohyb. Na 3 000 m2 jsou staré zpevněné plochy a bývalé přístupové cesty, které překrývají nánosy hrabanky a humusu, betonové plochy jsou degradované, porostlé náletovou zelení a rozpadají se. A na co se můžete těšit? Zahájili jsme úpravy na území se zachováním stávajících dřevin – proběhne zde nová výsadba stromů i keřů a obnova trávníků. Proběhnou demolice husté sítě betonových obslužných cest, elektrických skříní, zbytků plotů apod. Již v létě 2020 na jejich místě budou založeny nové lehké mlatové cesty. Dvě betonové plochy v prostoru lesoparku zatím zůstávají a zvažuje se jejich budoucí využití. Vytvoříme tak druhově rozmanitější a zároveň estetické prostředí, které bude příjemně sloužit lidem. Významně chceme posílit biodiverzitu území a zajistit další klidovou zónu. Součástí úprav bude malá poznávací zahrada a nové odpočinkové plochy. S ohledem na drobnou lesní zvěř se ponechají klidové zóny tak, aby se revitalizací zeleně rapidně nezhoršily podmínky pro život zvířat. Výsadbou plodících dřevin posílíme potravní nabídku pro zde žijící živočichy a založením rozsáhlých biotopů lučních trávníků a keřů zachováme i místa pro jejich úkryt. Celkově na podzim 2020 vysadíme 45 nových stromů, 150 nových keřů a pro nový poznávací okruh dřevin bude vysazeno 55 listnatých i jehličnatých dřevin a 200 sazenic trvalek. Naším cílem nadále zůstává, aby prostory v II. části lesoparku byly v budoucnu využívány ke vzdělávání veřejnosti. Takto ojedinělých velkých přírodních ploch v blízkosti centra bychom si měli všichni vážit a řádně o ně společně pečovat. 

  • Termín realizace: 04/2020-11/2021
  • Celkové náklady: 2.237.965 Kč
  • Dotace: 1.792.802 Kč