Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

REALIZACE SMART ČESKO V PRAXI OBCÍ A MĚST

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927

Svaz měst a obcí České republiky zapojil své členy do prestižního projektu „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ uskutečněného díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

SMART je označení správně stanovených cílů v procesu plánování. Smart znamená anglicky "chytrý", nebo „moudrý“. Slovo SMART je zároveň zkratkou pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké vlastnosti mají mít chytře stanovené cíle: Specific - Specifický / Measurable - Měřitelný / Achievable – Atraktivní / Relevant - Relevantní / Time-bound - Termínovaný.

Cílem projektu „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“ je rozvedení konceptu SMART Česko do praktické roviny potřeb obcí a měst. Pomáhá městům a obcím s realizací chytrých řešení s ohledem na jejich potřeby. Realizovaná řešení budou následně využita pro inspiraci řešení potřeb uplatnění v dalších obcích a městech, které na projektu neparticipují. Evropa prochází relativně zásadní transformací, investice a projekty jsou zaměřené na nová odvětví, na technologicky a znalostně náročnější projekty. Obce a města se na to musí připravit, posílit odolnost v budoucnosti.

SMART Česko se zaměřuje na zajištění udržitelného rozvoje, integrovanosti řešení a informování o využití nových technologických možností, které dokážou území ve svém rozvoji posunout kupředu. Prostřednictvím nových chytrých řešení vzniká šance podpořit rozvoj tak, aby se lidé nestěhovali za službami tam, kde služby "sídlí", ale aby služby byly k dispozici v těch místech, kde lidé žijí (po celé ČR) a přináší úsporu času, úsporu nákladů, přínosy celospolečenské apod. Jde tedy o využití potenciálu rozvoje při plánování a realizaci. Projekt reaguje na zatím nedostatečnou znalost nových přístupů v obcích a městech ČR a usiluje o zásadní zvýšení znalostí o SMART přístupech představitelů obcí a měst a jednotlivých partnerů (podnikatelské obce, poskytovatelů služeb, i těch, kteří šíří znalosti a know how v daném území). Jaké jsou příčiny problému? Problematika SMART City se velmi rychle vyvíjí, inovace v digitální době jsou velmi dynamické, a souběžně vzniká mnoho výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje, které s konceptem SMART Česko úzce souvisí. Cílem je zkvalitňování kapacit a znalostí v oblasti SMART řešení a jejich přínosů. Projekt napomůže optimalizaci a zefektivnění provozu obcí a měst s ohledem na poskytování služeb občanům v oblastech, které SMART Česko pokrývá a s ohledem na zefektivnění správy majetku (vč. dosažení úspor) a možnosti investovat do jiných rozvojových projektů obcí a měst. SMART Česko se zaměřuje zejména na tyto klíčové oblasti zájmu – vzdělávání a školství, sociální služby a zdravotnictví, doprava a mobilita, energetika, odpadové hospodářství, oběhové hospodářství, životní prostředí, informační a komunikační technologie a eGovernance.

Na projektu spolupracovali nejvýznamnější experti na danou tématiku v České republice. Pracovníci z vědeckovýzkumných oblastí, ministerstev, municipalit sdíleli své znalosti a vědomosti a pomáhali společně dosáhnout cíle. Na počátku jsme společně připravili metodické a strategické dokumenty k jednotlivým oblastem (Financování SMART řešení, Dobré vládnutí – good governance, Energetika, Digitalizace, ICT a (kyber)bezpečnost, Vzdělávání (školství) a zaměstnanost (trh práce), Doprava a mobilita, Sociální služby a zdravotnictví, Životní prostředí, Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství). Dokumenty posloužily jako východisko pro analýzy aktuální připravenosti účastníků projektu v rámci SMART agendy a na základě těchto analýz vznikly výsledné strategie jednotlivých měst, obcí, mikroregionů, dobrovolných svazků obcí či městských čtvrtí. Tyto dokumenty naleznete v praktickém toolkitu a využít je pro přípravu SMART strategií i pokud jste se projektu nezúčastnili.

Do projektu se zapojily obce, města, městské čtvrti, dobrovolné svazky obcí:

Bílovice nad Svitavou, Bojkovice, Brno-Černovice, Bruntál, Březina, Dolany, DSO Broumovsko, DSO Bystřicko, DSO Nepomucko, DSO Novoměstsko, DSO Rožnovsko, DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Horní Slavkov, Litomyšl, Luhačovice, Malé Žernoseky, Mořice, Nový Jičín, Praha-Libuš, Ratměřice, Rožnov pod Radhoštěm, Smržovka, Svitavy, Štarnov, Uherský Brod, Velké Hamry, Votice, Zásada.