Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Programové prohlášení rady MČ 2022-2026

Oblast životního prostředí

 • pravidelně alokovat finanční prostředky v rozpočtu městské části pro organizace působící v oblasti životního prostředí 
 • rozšířit sad Turgeněvova s využitím pro veřejnost 
 • zaměřit se na zvýšený dohled čistoty v MČ Brno-Černovice (vysypávání košů, sekání trávy, sběr listí apod.) 
 • vybudovat nová kontejnerová stání v MČ Brno-Černovice 
 • zkvalitnit vybavení pracovní čety vč. možného rozšíření personálního obsazení a jejich odborné způsobilosti 
 • vytipovat vhodné lokality k vybudování psích luk, popř. nových výběhů 
 • provést úpravu nábřeží – parková úprava při ul. Zvěřinova

Oblast bytové politiky

 • dokončit modernizaci bytových jader v domech Turgeněvova 2c, 2d, 4,6 
 • dokončit modernizaci bytových jader v domě Olomoucká 156 
 • zpracovat projektovou dokumentaci pro modernizaci bytových jader spodního sídliště, a to celkem u 10ti bloků 
 • pokračovat v modernizaci bytových jader v domech Blatouchová 7, Přední 7, Kovácká 
 • předložit aktualizaci Koncepce bytového odboru MČ Brno-Černovice 
 • do roku 2026 nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech 
 • vytvořit studii možnosti využití a umístění solárních panelů na obecních domech (fotovoltaika) 
 • důsledné dodržování Pravidel pro přidělování obecních bytů

Oblast dopravy

 • provádět pravidelnou kontrolu vyhrazených parkovacích míst a vytipovat vhodná místa k rozšiřování parkovacích míst 
 • ve spolupráci s městem Brnem vybudovat dopravní hřiště při ulici Charbulova 
 • v případě rozšiřování rezidentního parkování z úrovně města Brna připojit se k etapizaci rezidentního parkování v Černovicích
 • rozšířit ve spolupráci s městem Brnem cyklostezku při řece Svitavě 
 • zavést zónové parkování ve spodním sídlišti v Brně-Černovicích

Oblast sociální politiky

 • podpora Klubu seniorů v rámci jeho pravidelné celoroční činnosti, zvážit možnosti dopravy pro seniory 
 • podpora provozu jídelny v Sociálním domě při ulici Charbulova 
 • pravidelně alokovat finanční prostředky v rozpočtu městské části pro organizace působící v sociální oblasti 
 • naplňovat kritéria v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity

Oblast majetku a bezpečnosti

 • zpracovat projekt na novou hasičskou zbrojnici v MČ Brno-Černovice vč. jejího vybudování z vícezdrojového financování
 • rozšířit současný kamerový systém pro další lokality v Brně-Černovicích 
 • zvýšit spolupráci s městskou policií při dohledové činnosti 
 • zpracovat studii proveditelnosti instalace solárních panelů (fotovoltaika) na budovách svěřených městské části (sociální dům Charbulova, kulturní dům Charbulova, budova na areálu Kneslova) 
 • kontrola smluvních vztahů na veškeré pozemky v k.ú. Brno-Černovice 
 • dovybavit dětská hřiště herními prvky vhodnými pro různé věkové kategorie 
 • vybudovat kavárnu v parku Řehořova 
 • doplnit další lavičky podél řeky Svitavy 
 • řešit černé stavby na území městské části Brno-Černovice

Oblast školství

 • pravidelně alokovat finanční prostředky v rozpočtu městské části pro konání škol v přírodě, popř. lyžařských výcvikových kurzů 
 • pravidelná spolupráce s MŠ, ZŠ a ZUŠ vč. ZŠ pro autisty 
 • vytvořit studii možnosti využití a umístění solárních panelů na školských budovách (fotovoltaika) 
 • investice do modernizace kmenových nebo odborných tříd v ZŠ, popř. dalších potřebných investic v MŠ a ZŠ

Oblast kultury

 • pravidelně alokovat finanční prostředky v rozpočtu městské části pro neziskové organizace působící v oblasti kultury 
 • pravidelně podporovat tradiční kulturní akce (hody, letní noc, hurá do školy, ples a další) 
 • zahájit činnost nových kulturních akcí se zapojením školských zařízení v MČ Brno-Černovice 
 • podpora činnosti pobočky Knihovny Jiřího Mahena vč. pravidelného nákupu nových knih

Oblast sportu

 • zahájit činnost na areálu Kneslova po ukončení soudního sporu a vypsat na nového nájemce nové transparentní řízení
 • pravidelně alokovat finanční prostředky v rozpočtu městské části pro organizace působící v oblasti sportu 
 • zahájit jednání s městem Brnem ohledně vybudování ragbyového hřiště při ulici Turgeněvova 
 • vybudovat a instalovat herní prvky pro 3. generaci
 • vybudovat skatepark včetně pumptrackové dráhy při ulici Charbulova