Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pomník Josefa II.

Socha císaře Josefa II. patřila k velkému pomníku, který stál na dřívějším Lažanského náměstí (dnes Moravském náměstí) před Německým domem, a byl odhalen v roce 1891.

V roce 1919 pomník stržen, rozebrán a samotná socha Josefa II. byla delší čas uložena na neveřejném místě, údajně na Rybářské ulici na Starém Brně.

V 80. letech 20. století byla socha Josefa II. z podnětu Ing. arch. Karla Volavého a péčí psychiatrické léčebny restaurována a patřičně instalována na dnešní místo.

Je totiž známo, že císař Josef II. zakázal jako jeden z prvních evropských panovníků (do té doby ještě někdy praktikované) středověké tzv. "vymítání ďábla" krutým tělesným týráním nevinných mentálně postižených osob a nařídil jejich odborné léčení.

Snahám přemístit sochu Josefa II. kamkoliv do centra města se brání vedení a zaměstnanci Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Socha má podle ředitele léčebny Marka Radimského v areálu kliniky opodstatnění, neboť Josef II. dal už v roce 1783 v Zemské nemocnici u sv. Anny v Brně zřídit psychiatrické oddělení. (Rovnost 8. 8. 2001)

Na nízkém krychlovém podstavci je bronzová socha v mírně nadživotní velikosti se zvednutou pravou rukou a svitkem v levé ruce, na podstavci je na vystouplém kamenném pásu nápis - Custodiae mente captorum //1741-1790 - 1988//