Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pes ve městě

Pravidla pro pohyb psů ve městě Brně

Pohyb psa ve městě Brně upravuje obecně závazná vyhlášky č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů, v platném znění.

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna:

  • Mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem 

(nevztahuje na osoby doprovázené vodicími, asistenčními a záchranářskými psy a osoby provádějící odborný výcvik vodicích, asistenčních a záchranářských psů a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy).

  • Mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.

Pes pohybující se na veřejném prostranství musí dále:

  • Být označen způsobem umožňujícím jeho identifikaci (např. evidenční známka, čip)

Prostory v MČ Brno-Černovice, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku.

Prostory v MČ Brno-Černovice, kde je pohyb psů zcela zakázán.