Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Mapa kriminality

Aplikace Mapa Kriminality

Interaktivní přehledová mapa kriminality zobrazující vybranou přestupkovou a trestnou činnost evidovanou Policií České republiky.

Věděli jste, že Policie ČR již téměř deset let detailně mapuje přesná místa trestných činů a přestupků? Jak si lze představit, jedná se o velmi cenná data. Městská část, kterou zastupuji, získala přístup k těmto údajům díky účasti v projektu Mapy Kriminality od Policie ČR. I když si můžete mapu prohlédnout a studovat sami na webových stránkách www.mapakriminality.cz, má však omezený prostorový detail. Plný potenciál těchto informací, tedy přesnou lokalizaci místa a času událostí, jsme získali prostřednictvím neveřejné části databáze, jejíž výsledky vám nyní představíme. Získali jsme data pro období 2016-2023 v katastrálním území Brna-Černovic.

Grafy - kategorie trestných činů a přestupků v letech 2016-2023

Podle získaných údajů Policie ČR eviduje průměrně 300–400 případů trestných činů a přestupků ročně, přičemž přibližně polovina případů jsou přestupky a polovina zahrnuje závažnější trestné činy. Kriminalita v posledních dvou letech mírně klesá. V Černovicích se nejčastěji jedná o přestupky na majetku (např. drobné krádeže), přestupky proti veřejnému pořádku, trestné činy krádeže a vloupání. Potěšující je, že násilná trestná činnost (vraždy, loupeže atd.) je naštěstí nízká; mezi lety 2016-2023 evidujeme pouze dvě vraždy.

Na druhou stranu, pokud se srovnáme s ostatními městskými částmi, zjišťujeme, že z hlediska počtu vloupání na 1000 obyvatel jsme třetí a pokud jde o násilné trestné činy, jsme osmou nejhůře postavenou městskou částí Brna.

Grafy - průměrný počet vloupání na 1000 obyvatel

Díky zaznamenané poloze kriminálních činů máme možnost provést jejich analýzu v geografickém informačním systému, kde můžeme zobrazit jejich četnosti v prostoru. Tím pádem můžeme zjistit, kde přesně v Černovicích dochází nejčastěji k vloupání do bytů, domů, rekreačních objektů, sklepů nebo garáží. Mapa četnosti vloupání v období 2016 až 2023 pro Černovice je vidět níže – tyto a další mapy, vzniklé analýzou Mapy Kriminality, nám poslouží k zaměření naší pozornosti na nejvíce problematická místa v naší čtvrti.

Četnost vloupání 2016-2023


Autor: Ing. Petr Lukeš, Ph.D.