Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Grafický manuál

Užití znaku a vlajky městské částí 

Znak městské části mohou užívat město Brno a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem městské části; dále školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, a vysoké školy na území městské části. 

Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak městské části pouze se souhlasem rady příslušné městské části.

Souhlas s použitím znaku městské části na akce pořádané v součinnosti s městem nebo městskou částí, MMB nebo ÚMČ, jakož i na takto vydávané publikace, je oprávněn udělit starosta městské části nebo jím pověřený odbor ÚMČ.

Vlajku městské části mohou užívat jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Užívání vlajky města Brna i městských částí je možné bez předchozího souhlasu.

Symboly města a symboly městských částí jsou upraveny Statutem pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí.

Manuál užití symbolů

Grafické podklady jsou k dispozici ve dvou formátech. Zkratky CMYK a RGB označují, zda jsou soubory určené k tisku nebo pouze k zobrazení na displeji.

  • Soubory z adresáře CMYK jsou určeny pro tisk grafiky na kancelářské nebo průmyslové tiskárně.
  • Soubory z adresáře RGB jsou určeny pro zobrazení v elektronické podobě (sdílení grafických výstupů na sociálních sítích, webu, k zobrazení na monitoru nebo displeji v e-mailu).

Znak městské části - grafické podklady