Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o pronájem bytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o obecní byt si může podat kterýkoliv zletilý občan žijící na území ČR, nesmí vlastnit on ani jeho manželka bytový či rodinný dům, byt anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu , který je vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele (manžel/ky, nezletilých dětí) nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. Dále si může požádat o obecní byt občan, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti projednává Bytová komise. Komise postupuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů a Schválenými kritérii pro výběr žadatelů o byt v Brně-Černovicích.

Podle kterého právního předpisu se postupuje  

Pravidla pronájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna účinná od 5.9. 2023