Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Úřad městské části ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k jeho nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat dávky důchodového pojištění osobně a následně s nimi hospodařit.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Je také povinen na žádost oprávněného nebo úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.

Úřad své rozhodnutí zruší v případě, že zvláštní příjemce důchodu si neplní své povinnosti nebo odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.

Úřad je v tomto případě orgánem, který zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení podkladové rozhodnutí.

Podání žádosti

  • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře.
  • Nemůže-li oprávněný ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která má zájem stát se zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného v žádosti, ale je nutné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu tak, jak je uvedeno ve formuláři.
  • Pro tuto formu správního řízení se ustanovuje podle § 32 odst. 2 písm. f), správní řád, procesní opatrovník.
  • Žádost nelze poslat elektronicky. Podmínkou žádosti je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu.

 Potřebné doklady k vyřízení žádosti

  • Občanský průkaz žadatele.
  • Občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění.
  • Oznámení o výši důchodu nebo jiný doklad potvrzující výplatu důchodové dávky.
  • Vyjádření lékaře, že poživatel důchodu není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen přebírat důchod.