Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Stížnosti

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany.

Stížnosti přijímá pověřený zaměstnanec úseku tajemníka – Mgr. Sabina Valová

Stěžovatele však mohou přijímat i další zaměstnanci úřadu. V případě, kdy nelze jednoznačně určit, že jde o stížnost, nebo se jedná o anonym, rozhodne o dalším postupu tajemník úřadu.

Způsob podání stížnosti

Písemně na adresu ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

Elektronickou poštou – pouze s elektronickým podpisem na adresu podatelna.cernovice@brno.cz

Ústně v kanceláři u Mgr. Sabiny Valové, 2. patro

Při přijímání ústní nebo telefonické stížnosti, kterou lze ihned vyřídit, informuje zaměstnanec podavatele o stavu věci s tím, že se stěžovatelem může sepsat záznam o ústním podání.

V případě, že stížnost nelze ihned vyřídit, sepíše zaměstnanec s podavatelem záznam o ústní stížnosti.

Lhůty

O výsledku šetření a přijatých opatřeních vyrozumí pověřený zaměstnanec stěžovatele písemně, i v případě, že byla stížnost shledána jako nedůvodná. A to do 60 dnů od doručení na úřad městské části.

Lhůtu lze prodloužit jen výjimečně, a to jen se souhlasem tajemníka, o čemž musí být stěžovatel vyrozuměn.

Související formuláře