Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pronájem mobiliáře (pivní sety)

Ceník pronájmu mobiliáře a služeb

  • pivní set (stůl a 2 lavice)                        150,- Kč/den popř. víkend, tj. na akci
  • kauce za 1 zapůjčený pivní set             1.000,-Kč

Předání vždy proběhne v pracovní den přede dnem konání akce ve 13.30 hodin dle místa, které bude určeno pracovníkem ODMŽP (vždy v k.ú. Brno Černovice) a vrácení zapůjčeného mobiliáře proběhne vždy následující pracovní den v 7.30 hodin na místo určené pracovníkem ODMŽP opět v k.ú.  MČ Brno Černovice.  

Veškeré pivní sety budou předány na základě předávacího protokolu se zapsáním inventárních čísel, platba za zápůjčku vč. kauce dle počtu odebraných pivních setů bude uhrazena předem s tím, že kauce bude vrácena po předání zpět.

V předávacím protokolu, respektive dohodě o pronájmu mobiliáře/služeb, bude uveden i počáteční údaj stavu podružného elektroměru před započetím akce. Vyúčtování bude po uskutečněné akci. 

Související formuláře

Dohoda o pronájmu mobiláře