Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení přestupku

Pokud chcete oznámit přestupek, můžete tak učinit písemně nebo ústně, a to na příslušném Obvodním oddělení Policie České republiky, Městské policie Brno, nebo na úseku tajemníka Úřadu městské části Brno-Černovice.  

Uvést musíte:

  • kdo je pachatelem, je-li tato skutečnost známá,
  • kde a kdy se přestupek stal,
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán,
  • kdo je osoba, která je spácháním přestupku přímo postižená, je-li tato skutečnost známá,
  • čím je spáchání přestupku prokazováno, tedy uveďte svědky, listinné nebo jiné důkazy.

Souhlas osoby, která je postižená přestupkem, je nutné mít:

  • vždy při přestupku proti občanskému soužití ublížení na cti,
  • při ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivém obvinění z přestupku, schválnosti, jiném hrubém jednání, pak je souhlas nutný v případě osob blízkých,
  • přestupku proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody,
  • přestupky proti majetku spáchané mezi osobami blízkými – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez dovolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

Při oznámení přestupku musíte předložit průkaz totožnosti.

Kde a s kým žádost vyřídíte:

poštou na adrese Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

datovou schránkou: bs3bz7t 

e-mailem na podatelnu: podatelna.cernovice@brno.cz

osobně po předchozí domluvě s JUDr. Lenkou Mozgovou.