Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Přechod nájmu

Žadatel žádá MČ Brno-Černovice, aby vzala na vědomí, že pokračuje v užívání bytu po dosavadním uživateli a to buď v souvislosti s úmrtím dosavadního uživatel nebo proto, že dosavadní uživatel opustil trvale společnou domácnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Právní nástupce dosavadního uživatele Jeden z dosavadních uživatelů v případě, že druhý natrvalo opustí společnou domácnost 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

  • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o přechod nájmu
  • vyjádření vlastníka domu
  • v případě a) úmrtní list původního nájemce
  • v případě b) čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářem)
  • občanský průkaz žadatele

Jaké jsou lhůty pro vyřízení? 

Nejsou stanoveny. Žádost se vyřizuje po projednání v bytové komisi a v Radě MČ Brno-Černovice. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 § 2279 až § 2284 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník