Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Nakládání s odpady

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad. Nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Každý je, mimo jiné, povinen

 • nakládat s odpadem podle zákona o odpadech a dalších prováděcích předpisů,
 • soustřeďovat odpady odděleně,
 • nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem,
 • odpad, který sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, předat osobě oprávněné nakládat s odpady podle odpadového zákona.

Fyzické podnikající a právnické osoby jsou, mimo jiné, povinny

 • zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností,
 • prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s tímto zákonem,
 • mít zajištěno předání komunálního odpadu, stavebního a demoličního odpadu písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Kam s odpady

Fyzické osoby

Směsný komunální odpad

Papír, plasty, sklo, textil, drobné elektrozařízení, kuchyňský rostlinný odpad

Bioodpad

Ostatní odpady

 • sběrná střediska odpadů

Fyzické podnikající a právnické osoby

Směsný komunální odpad

 • písemná smlouva o předání komunálního odpadu osobě oprávněné nakládat s odpady podle odpadového zákona

Papír, plasty, sklo, textil, drobné elektrozařízení, kuchyňský odpad

Ostatní odpady

 • písemná smlouva o předání konkrétního odpadu osobě oprávněné nakládat s odpady podle odpadového zákona

Sběrná střediska odpadů

SSO Mírová                        Po 14-18, Út-Pa 9-13 a 14-18, So 8-12

SSO Húsková                     Po    ---, Út-So 9-13 a 14-18

Další SSO - https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/

Spalování suchého rostlinného materiálu

Dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, lze ve městě Brně spalovat na otevřených ohništích:

 • suchý rostlinný materiál neznečištění chemickými látkami (např. suchá tráva a klesti, suché dřevo nelakované ani nemořené)
 • jen v pálící dny, stanovené v příloze vyhlášky, pro jednotlivé městské části
 • mimo neděle a státem uznané svátky
 • mimo dny, kdy byla ve městě Brně vyhlášena smogová situace

Palné dny v MČ Brno-Černovice:

https://www.brno-cernovice.cz/wiki/palici-dnySouvisející formuláře