Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Informace pro děti

Co je ochrana práv dětí?

Zjednodušeně řečeno jde o to, že stát chrání zájmy a blaho dětí, práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání i rodiny a práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí. Sociálně-právní ochranu zajišťuje stát bezplatně, všem nezletilým dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, které na území České republiky trvale žijí nebo zde pobývají.

Sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Úřadu městské části Brno-Černovice pomáhají a chrání práva všech dětí, které žijí v Černovicích. To znamená, že řeší vše ohledně Tebe a Tvé rodiny. Pokud máš Ty a Tvá rodina potíže a potřebujete pomoci a Ty nemůžeš například v klidu chodit do školy, nemáš co jíst, kde bydlet, máš často strach, rodiče se rozvádějí a Tebe to trápí, máš zdravotní potíže a nikdo Ti s nimi nepomáhá, jsi doma hodně trestán, dospělí Ti dělají věci, které Tě bolí nebo Ti jsou hodně nepříjemné, nebo se k Tobě nevhodně a hrubě chovají, nerozumíš si s rodiči, sourozenci, spolužáky či jinými dospělými osobami, udělal jsi něco, co zákony zakazují, máš problémy s drogami, alkoholem a chtěl bys přestat, utíkáš z domova, nebo se prostě bojíš, co bude ve Tvém životě dál, tak sociální pracovnice může ve Tvém zájmu zasáhnout a pomoci ti.

Kde sociální pracovníky můžeš najít?

Odbor sociálních věcí a školství jehož pracovníci vykonávají sociálně-právní ochranu dětí, sídlí v budově Úřadu městské části Brno-Černovice na ulici Bolzanova 1. Kancelář je v přízemí, dv. č. 2.

Kdy jsou k zastižení a jak?

Úřad má úřední hodiny takto:

Pondělí          8:00 – 17:00

Středa            8:00 – 17:00

V ostatní dny si můžeš domluvit schůzku s pracovníky SPOD mimo uvedené hodiny.

V jiné době (večery, víkendy, svátky) se ve vážných a naléhavých případech můžeš obrátit na Policii České republiky (tel. č. 158) nebo na Městskou policii (tel. č. 156), která má na nás kontakty a ve spolupráci s nimi Ti můžeme zajistit nebo zprostředkovat pomoc a ochranu.

Pokud potřebuješ pomoc, radu nebo ochranu můžeš přijít osobně (nepotřebuješ k tomu doprovod dospělé osoby ani rodičů), nebo můžeš zavolat na tel. čísla: 548 129 830, 548 129 836, 548 129 838, 548 129 851, 724 316 673, 606 649 497, 725 412 133, 778 705 346. Můžeš také napsat na adresu: ÚMČ Brno-Černovice, OSPOD, Bolzanova 1, Brno, 618 00, nebo můžeš poslat e-mail na adresu soc. pracovníka, který je uvedený v kontaktech. Je důležité, abys vždy uvedl přesně, co máš za potíže a kdo jsi (jméno a kontakt, třeba i školu a třídu). Podle toho se pak budeme snažit individuálně vyřešit Tvoje starosti a potíže.

Zde jsou další kontakty, kde Ti také pomohou, nebo Ti pomohou spojit se s námi:

Neboj se přijít a požádat o pomoc.

Jestli si nejsi jistý/jistá a máš strach, co se bude dít dál, tak se klidně můžeš zeptat, jak se to bude řešit, co máš udělat, kam máš jít, popřípadě co máš kam napsat a na co se můžeš připravit. Nemusíš se bát. Tvůj názor na vše co se Tě týká, co Tě trápí a z čeho máš obavy, je pro sociální pracovníky a kurátory pro mládež důležitý. Vyjadřovat vlastní názor je Tvoje právo.

Nejen dospělý člověk má svá práva, ale i každé dítě má svá práva. Práva nám umožňují, abychom všichni spolu lépe vycházeli, ale zároveň jsou práva důležitá, neboť nás chrání. A proto i každé dítě by mělo vědět o svých právech. To znamená, že i Ty bys měl/měla vědět, jaká máš práva. Ale zároveň to také znamená, že máš určitou zodpovědnost a povinnost vůči ostatním lidem. Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež SPOD Ti pomohou zorientovat se v těchto právech a povinnostech.

Související formuláře