Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Vítání nových občánků

V sobotu 20.5. na Fáměrovu náměstí ve Starých Černovicích proběhlo tradiční vítání občánků. 

V průběhu dopoledne jsme tentokrát přivítali 23 našich nejmladších dětí. Černovickým občánkům a jejich rodičům jsme popřáli do dalšího společného života mnoho rodinného štěstí a lásky a na závěr proběhlo již tradiční sázení stromů.

Dětem přejeme, ať si ve zdraví užívají krásné a šťastné dětství v Černovicích.


Fotografie z vítání občánku na Faměrovu náměstí

Místostarostka Wildmannová vítá nové občánky v Černovicích

Černovické děti sázejí strom na vítání občánků