Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva městské části

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁM

10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice, 

které se bude konat v pondělí 24.06.2024 v 18:00 v hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno.

 

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Dotazy, podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola úkolů (Mgr. Opálka)
 6. Zápis z 10. a 11. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice (Mgr. Šárka Korkešová)
 7.  Zápis z 8. schůze Finančního výboru (Mgr. Veronika Doubková)
 8.  Schválení účetní závěrky městské části Brno–Černovice k 31.12.2023 (RMČČ)
 9.  Závěrečný účet městské části Brno-Černovice za rok 2023 (RMČČ)
 10.  Rozpočtové opatření č. Z2/2024 (RMČČ)
 11.  Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemků parc.č. 1974/1 a parc.č. 1974/2 vše v k.ú. Černovice (RMČČ)
 12. Návrh  na dispozici s majetkem města  – prodej pozemku pod garáží  parc.č. 1726  v k.ú. Černovice ( RMČČ)
 13. Návrh  na dispozici s majetkem města  – prodej pozemku pod garáží  parc.č. 1734  v k.ú. Černovice (RMČČ)
 14.  Pravidla pronájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Černovice (RMČČ)
 15. Žádost o vyjádření k navrhované směně pozemků ve vlastnictví SmB v k.ú. Černovice a Trnitá mezi SmB a společností CTP Ponávka Business Park, spol.s.r.o. (RMČČ)
 16. Prodej volné vymezené jednotky č. 16 v domě Zvěřinova 162/7, Brno – schválení kupní smlouvy (RMČČ)
 17. Prodej volné vymezené jednotky č. 5 v domě Zvěřinova 160/3, Brno – schválení kupní smlouvy (RMČČ)
 18. Neuplatnění inflačních doložek  v roce  2024  sjednaných  v nájemních  smlouvách k bytům v majetku statutárního města Brna (RMČČ)
 19. Prominutí dluhu z nájemného, vyúčtování služeb a účetních pohledávek Bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice (RMČČ)
 20. Rozhodnutí jediného společníka společnosti Pískovna Černovice, spol. s.r.o.- schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2023 (RMČČ)
 21. Zpráva o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s.r.o. za rok 2023 (RMČČ)
 22. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČČ
 23. Závěr

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ.

  

Bc. Petra Quittová

starostka